Test

Posted on 2022-01-142022-01-14Categories Okategoriserade
Ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton aderton nitton tjugo
Ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio elva tolv tretton fjorton femton sexton sjutton aderton nitton tjugo

Vill du bli en Hävert?

Posted on 2022-01-132022-01-13Categories Förstasida

Vi söker dig som vill bli senior projektledare.

Du är ung och hungrig och vill jobba med projektledning och förändringsprojekt. Du har något eller några års erfarenhet av att arbeta

Effektiva statusmöten

Posted on 2021-01-072022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , , , ,

Många möten där man ska diskutera status på aktiviteter blir alldeles för långa. Genom att följa en enkel ordningsföljd kan mötena effektiviseras avsevärt samtidigt som den generella kvaliteten på statusrapporteringen höjs.

Kan inte någon ringa så jag kan få gå ifrån?

Ingen av deltagarna var särskilt nöjda med avstämningsmötena med utvecklingsteamet. Jag som chef och beställare tyckte att det tog …

Planering & omplanering

Posted on 2021-01-022022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , , ,

Mycket av planering och omplanering i ett projekt kan göras effektivare genom att ha rätt planeringshorisont, se på projektet som ett träd av produkter/byggstenar samt att planera projektet i etapper.

Som en gud i mitt eget universum

Första gången jag var projektledare, jag var nog inte mer än 20 år fyllda, planerade jag ett projekt med Microsoft Project. Jag var …

Vad är ett projekt?

Posted on 2021-01-042022-01-13Categories LedarskapTags , , ,

Ordet ”projekt” används ofta ganska slarvigt för ”ett stycke större arbete” och många projekt misslyckas därför att det inte har skapats de förutsättningar som behövs för att driva projekt. Genom en tydlig definition av vad ett projekt är, vilka förutsättningar som behövs, vilka roller som bör finnas och vilka beslut som fattas ökas chansen att lyckas med projekten.

Ett vanligt …

Vad betyder klart?

Posted on 2021-01-012021-01-08Categories Förstasida, LedarskapTags , , ,

Ett centralt problem för att hålla koll på status av aktiviteter är något så banalt som att man ofta har olika uppfattning om vad ”klart” betyder (eng: definition of done). Genom att vara tydlig med att specificera vad ”klart” verkligen betyder, kan många missuppfattningar och fel undvikas.

Hur svårt kan det vara att göra en gunga?

Du kanske har sett …

Demo Hävert CMS

Posted on 2021-08-192021-08-22Categories metod-xyz

Nivå 0

Nivå 0-block visas alltid. Här ligger generella instruktioner

ingen tag

hcms-allways

Nivå 1

Nivå 1-block visas baserat på användarens rättigheter, filtreras server-side

hcms-org-setra

hcms-org-setra-skinnskatteberg

hcms-purchased-12345

hcms-editor

Nivå 2

Nivå 2-block är valbara för användaren, det rör sig om olika konfigurationer i texten, filtreras server-side. Val sparas som persistent cookie.

hcms-org-setra-underhall

hcms-org-setra-management

hcms-org-setra-operator

hcms-org-havert-konsult

hcms-org-havert-kund

Nivå 3

Nivå 3-block …

Vad betyder ”grönt”?

Posted on 2021-01-032022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , ,

När ansvar för en aktivitet delegeras, bör tydligt definierade ramar beskriva befogenheterna. Detta är nyckeln till att lyckas med avvikelsebaserad rapportering. Ett klargörande av vad ”grönt” betyder (eng: definition of green) gör att du kan delegera uppgifter så att ”så länge du håller dig inom de här ramarna är det grönt. Misstänker du att du kommer att hamna utanför, ska

Behöver du en Riktig Hävert?

Posted on 2020-12-302021-01-07Categories Okategoriserade

Vi inspirerar, utvecklar och leder företag.

Uttrycket »En Hävert« är dialektalt i Närke, Västmanland och Södermanland som beteckning för en expert. En Hävert har inte bara yrkeskunskap man kan lita på, utan är också en pålitlig och rejäl person. Därför är omnämnandet ”En Riktig Hävert” inte något man bara får, utan något man måste förtjäna.

Det sägs ofta att …