Vill du bli en Hävert?

Posted on 2022-01-132022-01-13Categories Förstasida

Vi söker dig som vill bli senior projektledare.

Du är ung och hungrig och vill jobba med projektledning och förändringsprojekt. Du har något eller några års erfarenhet av att arbeta

Effektiva statusmöten

Posted on 2021-01-072022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , , , ,

Många möten där man ska diskutera status på aktiviteter blir alldeles för långa. Genom att följa en enkel ordningsföljd kan mötena effektiviseras avsevärt samtidigt som den generella kvaliteten på statusrapporteringen höjs.

Kan inte någon ringa så jag kan få gå ifrån?

Ingen av deltagarna var särskilt nöjda med avstämningsmötena med utvecklingsteamet. Jag som chef och beställare tyckte att det tog …

Planering & omplanering

Posted on 2021-01-022022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , , ,

Mycket av planering och omplanering i ett projekt kan göras effektivare genom att ha rätt planeringshorisont, se på projektet som ett träd av produkter/byggstenar samt att planera projektet i etapper.

Som en gud i mitt eget universum

Första gången jag var projektledare, jag var nog inte mer än 20 år fyllda, planerade jag ett projekt med Microsoft Project. Jag var …

Vad betyder klart?

Posted on 2021-01-012021-01-08Categories Förstasida, LedarskapTags , , ,

Ett centralt problem för att hålla koll på status av aktiviteter är något så banalt som att man ofta har olika uppfattning om vad ”klart” betyder (eng: definition of done). Genom att vara tydlig med att specificera vad ”klart” verkligen betyder, kan många missuppfattningar och fel undvikas.

Hur svårt kan det vara att göra en gunga?

Du kanske har sett …

Vad betyder ”grönt”?

Posted on 2021-01-032022-01-13Categories Förstasida, LedarskapTags , , ,

När ansvar för en aktivitet delegeras, bör tydligt definierade ramar beskriva befogenheterna. Detta är nyckeln till att lyckas med avvikelsebaserad rapportering. Ett klargörande av vad ”grönt” betyder (eng: definition of green) gör att du kan delegera uppgifter så att ”så länge du håller dig inom de här ramarna är det grönt. Misstänker du att du kommer att hamna utanför, ska