Demo Hävert CMS

Nivå 0

Nivå 0-block visas alltid. Här ligger generella instruktioner

ingen tag

hcms-allways

Nivå 1

Nivå 1-block visas baserat på användarens rättigheter, filtreras server-side

hcms-org-setra

hcms-org-setra-skinnskatteberg

hcms-purchased-12345

hcms-editor

Nivå 2

Nivå 2-block är valbara för användaren, det rör sig om olika konfigurationer i texten, filtreras server-side. Val sparas som persistent cookie.

hcms-org-setra-underhall

hcms-org-setra-management

hcms-org-setra-operator

hcms-org-havert-konsult

hcms-org-havert-kund

Nivå 3

Nivå 3-block är vyer i befintligt dokument, valbara för användaren. Filtreras client-side (CSS). Val sparas som persistent cookie.

hcms-org-setra-oljerond-vecka

hcms-org-setra-oljerond-dag