»En Hävert« är ett dialektalt uttryck i Närke, Västmanland och Södermanland som används som beteckning för en expert. En Hävert förväntas inte bara ha gedigen yrkeskunskap man kan lita på, utan också att vara en pålitlig och rejäl person. Därför är omnämnandet ”En Riktig Hävert” inte något man bara får, utan något man måste förtjäna.

Vi är ett konsultföretag i Bergslagen som specialiserar sig på förändringsledning i bruksmiljö. Vi tror på potentialen utanför storstadens ekosystem och vet att förutsättningarna är annorlunda och att konkurrensen är knivskarp. Vi utvecklar modernt ledarskap, digitaliserar och leder långsiktigt hållbar förändring.

Vi inpirerar, organiserar och leder.

Vi skapar förutsättningen till förändring genom att “på riktigt” förstå utgångsläget och tydligt måla upp det önskade läget. Vi tänder gnistan genom inspiration och genom att föra över kunskap mellan människor och verksamheter. Vi skapar viljan till förändring genom tydlighet, delaktighet och förändrade värderingar.

Vi organiserar och planerar förändringsarbete och projekt så att det skapas förutsättningar att lyckas med förändringsarbetet. Detta betyder att den som beställer projektet har en klar bild av vad som ska uppnås och vilken investering som krävs, den som utför projektet förstår vad som ska utföras, och den som ska ta emot projektet blir involverad, delaktig och redo att ta emot projektets resultat.

Vi leder förändring som interrims-chef, förändringsledare, projektledare eller mentor.

Möjligheter till konferens och utbildning.

Willboda Gård i Spannarboda utanför Lindesberg är en bergslagsgård med anor från 1700-talet. Gårdens bagarstuga från slutet av 1800-talet är ombyggd till möteslokal i en genuin gammaldags miljö. Atmosfären ger en fantastisk inramning till kreativa möten, workshops och utbildningar.