Affärsidé

En Riktig Hävert inspirerar, organiserar och leder.

Vi skapar förutsättningen till förändring genom att “på riktigt” förstå utgångsläget och tydligt måla upp det önskade läget. Vi tänder gnistan genom inspiration och genom att föra över kunskap mellan människor och verksamheter. Vi skapar viljan till förändring genom tydlighet, delaktighet och arbeta med värderingar.

Vi organiserar och planerar förändringsarbete och projekt så att det skapas förutsättningar att lyckas med förändringsarbetet. Detta betyder att den som beställer projektet har en klar bild av vad som ska uppnås och vilken investering som krävs, den som utför projektet förstår vad som ska utföras, och den som ska ta emot projektet blir involverad, delaktig och redo att ta emot projektets resultat.

Vi leder förändring som interrimschef, förändringsledare, projektledare eller mentor.

Affärsidé

En Riktig Hävert inspirerar, organiserar och leder.

Vi skapar förutsättningen till förändring genom att “på riktigt” förstå utgångsläget och tydligt måla upp det önskade läget. Vi tänder gnistan genom inspiration och genom att föra över kunskap mellan människor och verksamheter. Vi skapar viljan till förändring genom tydlighet, delaktighet och arbeta med värderingar.

Vi organiserar och planerar förändringsarbete och projekt så att det skapas förutsättningar att lyckas med förändringsarbetet. Detta betyder att den som beställer projektet har en klar bild av vad som ska uppnås och vilken investering som krävs, den som utför projektet förstår vad som ska utföras, och den som ska ta emot projektet blir involverad, delaktig och redo att ta emot projektets resultat.

Vi leder förändring som interrimschef, förändringsledare, projektledare eller mentor.

Tjänster

En Riktig Hävert tillhandahåller konsulttjänster för förändringsarbete och projekt:

  • Strategi
  • Leda workshops och förstudier
  • Utbilda inom projektmetodik (PRINCE2)
  • Leda projekt
  • Leda förändring
  • Interrimschef
  • Coachning och mentorering av chefer och ledare
  • Arrangera events och möten

Historik

Björn Tångeberg har arbetat med projekt och förändring sedan 1990, som konsult, chef, projektledare och förändringsledare i många olika branscher och organisationer.

2019 startade Björn En Riktig Hävert Aktiebolag, med fokus på att inspirera, organisera och leda projekt och förändringsarbete.

Företaget verkar i Närke och Västmanland från Karlskoga i Väster, Hallsberg i Söder, Eskilstuna i Öster och Fagersta i Norr. Inom denna radie ligger såväl Örebro som Västerås.

Huvudkontoret ligger på Willboda Gård i Spannarboda, med rötterna i Bergslagens bergsbruk och Svensk Industris vagga.

Kontakt

Tel: +46 72 585 48 06

Mail: bjorn.tangeberg@havert.se

Adress: Spannarboda 318, 711 94 Lindesberg