Bokningssystem

Detta bokningssytem är utvecklat av En Riktig Hävert AB (bokningsförmedlaren) som ett verktyg för att förmedla bokningar till evenemang och enklare gårdsförsäljning. En Riktig Hävert tar inte betalt för bokningstransaktionen.

Ansvaret för bokningstransaktionen är alltid till fullo hos den som tillhandahåller evenemang och/eller produkter (säljaren) samt den som bokar (köparen). Betalning sker alltid hos säljaren enligt dennes villkor. Bokningsförmedlaren har inget ansvar för säljarens produkter, tjänster eller informationsinnehåll. Bokningsförmedlaren har ej heller ansvar för bokningstransaktionen, betalning, eventuella skatter, avgifter, reklamationer och kundklagomål.

Bokningsförmedlaren ansvarar för att kundinformation (kontaktuppgifter) inte lämnas till tredje part eller nyttjas utanför det mellan köparen och säljaren överenskommna syfte med informationen.


Om du har tillgång till ett administratörskonto kan du logga in med av förmedlaren tillhandahålla uppgifter för att administrera dina produkter och beställningar.