En Riktig Hävert

Välkommen till En Riktig Hävert Aktiebolag!

Vi är ett företag som tillhandahåller tjänster för att lyckas med projekt och förändringsarbete. Vi inspirerar, organiserar och leder.

Vi är baserade i Spannarboda, utanför Lindesberg. Vi förstår förutsättningarna i hur det är att bo och verka i Bergslagen. Vi förstår att lösningarna på vår tids utmaningar ser annorlunda ut här än i storstaden. Vi ser som vår uppgift att bidra till att stärka konkurrenskraften för regionens företag och att verka för regional utveckling.

Uttrycket »en hävert« är ett dialektalt uttryck i Närke, Västmanland och Södermanland som beteckning för en expert. En hävert har inte bara yrkeskunskap man kan lita på, utan är också en pålitlig och rejäl person.

En Riktig Hävert är inte något man bara är, det är ett omdöme man måste förtjäna.