Tjänster

En Riktig Hävert tillhandahåller konsulttjänster för förändringsarbete och projekt:

  • Strategi
  • Leda workshops och förstudier
  • Utbilda inom projektmetodik (PRINCE2)
  • Leda projekt
  • Leda förändring
  • Interrimschef
  • Coachning och mentorering av chefer och ledare
  • Arrangera events och möten